Revision of “Terms and Conditions Governing the Cardless Withdrawal service”

09 April 2024

Dear Valued Customer,

Please be informed that with effect from 29 April 2024, there will be a revision on the Terms and Conditions governing the Cardless Withdrawal service.

The revised Terms and Conditions governing the Cardless Withdrawal service will be made available on the Bank’s website from 29 April 2024 onwards.

Thank you.


Semakan semula “Terma dan Syarat yang mengawal perkhidmatan Pengeluaran Tanpa Kad”

Pelanggan yang Dihargai,

Dimaklumkan bahawa bermula pada 29 April 2024, Terma dan Syarat yang mengawal perkhidmatan Pengeluaran Tanpa Kad akan disemak semula.

Terma dan Syarat yang mengawal perkhidmatan Pengeluaran Tanpa Kad yang disemak semula itu boleh didapati melalui laman web Bank mulai 29 April 2024 dan seterusnya.

Terima kasih.


修正《大众银行无卡提款服务和交易 · 条款与条件》

尊贵的客户,

谨此通知,从2024年4月29日起,《大众银行无卡提款服务和交易 · 条款与条件》将有修正。

修订后的《大众银行无卡提款服务和交易·条款与条件》将于2024年4月29日起在本银行网站上发布。

谢谢。