Remittance Campaign for Overseas Education – Removal of the Foreign Demand Draft Option

01 March 2024

Please be informed that the Foreign Demand Draft option for all the four (4) currencies i.e. Australian Dollar (AUD), US Dollar (USD), Great Britain Pound (GBP) and New Zealand Dollar (NZD) under the “Remittance Campaign for Overseas Education” will be removed with effect from 25 March 2024.

The revised Terms and Condition will be made available at the Bank’s website from 25 March 2024 onwards.


Kempen Kiriman Wang untuk Pendidikan Di Luar Negeri – Tiada Lagi Pilihan untuk Draf Permintaan Asing

Dimaklumkan bahawa tiada lagi pilihan untuk Draf Permintaan Asing bagi kesemua empat (4) mata wang iaitu Dolar Australia (AUD), Dolar AS (USD), Pound Sterling British (GBP) dan Dolar New Zealand (NZD) di bawah Kempen Kiriman Wang untuk Pendidikan Di Luar Negeri mulai 25 Mac 2024.

Terma dan Syarat yang disemak semula boleh didapati melalui laman web Bank mulai 25 Mac 2024 dan seterusnya.